PRODUCCIÓ INTEGRADA 

Què és la producció integrada?

La Organització Internacional de Lluita Biòlogica (OLIB), que va promulgar les bases de la producció integrada ja als anys noranta, defineix aquesta com un:. 

«sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el mediambient amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els ressidus.»

 És per tant, una gran estratègia per aconseguir a llarg termini una agricultura i una ramaderia sostenible.

Comercialització i promoció 

Davant d’un consumidor cada vegada més exigent i preocupat per la seguretat alimentària, la producció integrada representa una nova i atractiva opció.  Aquesta està caracteritzada per oferir productes de qualitat certificada sobre els quals s’ha dut a terme un estricte control dels mitjans que intervenen en la seva producció. 

Quan el procés de producció s’ajusta a tots els requeriments que dicta la normativa de producció integrada, i paralelament s’hagi aconsegit la certificació a través d’una empresa de control acreditada per la norma    EN-45011, el Consell Català de la Producció Integrada autoritza la comercialització dels productes amb una etiqueta identificativa. 

La certificació i posterior distintiu permeten determinar que el producte obtingut, així com la producció compleix amb els requisits especificats per la normativa vigent.

A més, el CCPI edita i distribueix de manera gratuïta material promocional, que pot ser entregat per ús propi mitjançant una sol·licitud formal a aquesta entitat. Amb la mateixa intenció, ha editat el Directori d’Empreses de Qualitat Certificada que inclou una relació dels productors de Producció Integrada de Catalunya. 

Ajuts econòmics

Per tal de promocionar i fomentar l’agricultura sostenible (reduir la contaminació d’aigües i sòls, fomentar la biodiversitat i millorar l’eficiència dels recursos naturals) és posen a disposició dels productors un seguit de ajuts econòmics. 

Per sol·licitar-los cal disposar d’una superfície mínima on s’ha de dur a terme l’actuació d’una hectàrea per a tots els cultius, exceptuant els ciltius hortícoles, que només serà de 0,5 hectàrees. A més, cal estar inscrit en el Registre de Productors de Producció Integrada amb la totalitat de la superfície de la que es demanda l’ajuda i complir les obligacions que se’n deriven. 

 • Fruiters de llavor: 189€/ha
 • Fruiters de pinyol: 188€/ha
 • Fruita seca – avellana –  (secà): 304€/ha
 • Fruita seca -avellana-  (regadiu): 
 • Cítrics: 151 €/ha
 • Olivera (secà): 129 €/ha
 • Olivera  (regadiu): 147€/ha
 • Raïm per vinificació: 145€/ha
 • Hortalisses aire lliure: 119 €/ha
 • Hortalisses sota plàstic: 224€/ha
 • Alfals: 41€/ha
 • Cereals d’hivern: 51€/ha
 • Cereals d’estiu: 54€/ha